01-5260442,061-442578,061-442579

SHAHI MAKHHAN BASMATI RICE 20 KG(PKR)

SKU: FB-SHAHI MAKHHAN BASMATI RICE
2,662.00 (Rs)
excluding shipping

Name :SHAHI MAKHHAN BASMATI RICE

Brand : General

Catagory:Groceries

Size :20 kg