01-5260442,061-442578,061-442579

SHAHI MAKHHAN BASMATI RICE 5 KG (PKR)

SKU: FB-SHAHI MAKHHAN BASMATI RICE
687.00 (Rs)
excluding shipping

Name :SHAHI MAKHHAN BASMATI RICE

Catagory:Groceries

Brand : General 

Size :5 kg