01-5260442,061-442578,061-442579

SHAHI BASMATI RICE 5 KG(PKR)

SKU: FB-SHAHI BASMATI RICE
687.00 (Rs)
excluding shipping

Name :SHAHI  BASMATI RICE

Brand : General

Catagory:Groceries

Size :5 kg